TUNCELİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

BİR E-TWİNNİNG PROJESİ: “ÇEMBERİMDE GÜL OYA”

Bir e-Twinning Projesi olan “Çemberimde Gül Oya” Projesi, İzmir Gülsefa Kapancıoğlu Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Nesrin Karaduman ve Zeynep Kızıltaş´ın öncülüğünde başlayan kültürler arası etkileşimi baz alıyor. 
BİR E-TWİNNİNG PROJESİ: “ÇEMBERİMDE GÜL OYA”

İllere özgü kültürlerin ve yemeklerin tanıtıldığı projenin ilk sergisi Bornova Uğur Mumcu Kültür Merkezi´nde gerçekleştirildi. Henüz kaybolmamış kültürel değerlere sahip çıkma amacı taşıyan sergi açılışına Bornova Kaymakamı Mustafa Gündoğan, Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Kadıoğlu, Gülsefa Kapancıoğlu Anadolu Lisesi Müdürü Talip Bastan, diğer illerden gelen öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. . Ziyaretçiler sergide yer alan illere ait stantları gezip, kaybolmaya yüz tutmuş değerleri inceleme ve o illere özgü kültürleri tanıma fırsatı buldu.

 Sergiye İlimizden Projenin ortağı olan Ovacık Yeşilyazı Hoca Ahmet Yesevi Yatılı Bölge Ortaokulu’ndan öğretmenlerimiz Hatice Kızılyel, Vedat Uğurlu  ile 4 öğrenci katıldı. Sergi boyunca kurulan stantlarda öğretmen ve öğrencilerimiz ilimize ait yöresel kültürü tanıtmış aynı zamanda Türkiye’nin dört bir yanından katılan diğer proje ortağı okulların stantlarını ziyaret ederek farklı kültürlere ait birçok değeri tanıma fırsatı yakalamışlardır.

“Çemberimde Gül Oya Projesi” faaliyetleri kapsamında diğer illerin de katılımı ile Nisan ayı içerisinde Tunceli’de de bir sergi gerçekleştirilecektir. Bu sergi ile ilimizin zengin kültürel dokusunun tanıtılmasına, Türkiye’nin farklı kültürel yapıları ile bir araya gelerek kaybolmaya yüz tutmuş tüm güzel değerlerin yaşatılması, devam ettirilmesine katkıda bulunulacaktır.

PROJENİN AMAÇLARI

Bizler aynı havayı teneffüs eden ve aynı topraklarda yaşayan ama farklı kültürleri paylaşan insanlarız. Farklı kültürleri yaşamış olsak ta bizleri bir arada tutan bazı ahlaki değerlerimiz ve gelenek göreneklerimiz bulunmaktadır. Bu geleneklerimizi göreneklerimizi yaşatmak gelecek kuşaklarımıza aktarabilmek ve onlara kaybolmaya yüz tutmuş ananelerimizi tanıtabilmek tüm bunları ülkemizin en ücra köşelerine kadar ulaştırmak ve oralardaki insanlara da tanıtmak toplumsal bir sorumluluktur. İnsanların birbirleri ile kaynaşmaları dost olmaları ve birbirlerini anlamaları o toplumdaki çeşitlilik gösteren kültürel öğeleri tanıyarak onları benimsemesinden ve içselleştirmesinden geçer. Bütünleştirmenin amacı: Yeni yetişen nesillerin toplum içindeki rollerini gerçekleştiren, başka kültürlerdeki insanlarla iyi ilişkiler kurabilen, iş birliği içinde çalışabilen, çevresine uyum sağlayabilen, üretici, gelenek ve göreneklerine kültürüne sahip çıkan toplumsal sorumluluk sahibi ve mutlu bir vatandaş olarak yetişmelerini sağlamak bu projenin temel amaçlarıdır.

Bu temel amaçlar doğrultusunda şunlar hedeflenmektedir.

·         İlk sergimiz İzmir’de olduktan sonra tüm ilerimizin bu sergiyi yapmaları

·         Sanal proje platformu olan Erasmus + e-Twinning Portalının gerçek yaşama yansıyan bu çıktılar sayesinde herkes tarafından tanınarak gerekli tanıtımının sağlanıp öneminin arttırılması.

·         Farklı kültürlerdeki insanların birbirlerine karşı farkındalıklarının arttırılarak kolay kabullenmenin ve kaynaşmanın sağlanması.

·         Proje çerçevesinde öğrencilerimize değerler eğitimi verilmesi ve bu değerler eğitimi ile etkileşimli olarak sergilerde kullanılacak materyallerinde bu eğitime uygun olarak seçilmesi ve sergiler esnasında bunlara da değinilerek farkındalık arttırılması.

·         Projemizin ana teması olan farklılıkların birlikteliği olan ilerimizin ülkemizin mozaik taşları olduğu ve çeşitlilikle birlikte varlıklarını sürdürülürse güzellikler hep birlikte yaşanır temasının işlenerek başka kültürlere sahip insanlara benimsetilmesi ve tanıtılması.

·         Eğitim kurumlarımız arasında işbirliği, dayanışma ve kaynaşmayı sağlamak. 

·         Sergilerimizin kesintisiz ve aksamasız bir şekilde yürütülerek gerekli amaca ulaşması için tüm paydaşlarımız ile iş birliği yapılarak gerekli tanıtımların yapılması ve ilginin çekilmesi.

·         Kültüre verilen değerin ve ilginin sahip çıkılma noktasında öğrencilerin aktif olarak bu proje kapsamında rol almalarının motive edilmesi ı ve kültürel değerlerimizin engin güzelliklerinin anlatılarak sahip çıkılmasının sağlanması.

·         Okul-Veli-Öğrenci işbirliğinin öneminin kavratılarak proje çerçevesinde bir bütünlük sağlanılması ve kültürel alanda yapılan çalışmaların örneklendirilerek anlatılması ve ülkemizde tanıtımların yaygınlaştırılarak yapılması.

 

PROJENİN GEREKÇESİ:

Günümüzde hızla gelişen teknoloji ve kendine yabancılaşma kavramı hiçte yabancısı olmadığımız kavramlar. Bundan dolayı hızla gelişen bu teknoloji ile birlikte giderek artan kültürel yozlaşmaya birazda olsa dur diyebilmek. Değerler eğitimi ile ülkemizin engin kültürüne sahip çıkılmasının sağlanmaya çalışılması. Kaybolmaya yüz tutmuş gelenek-göreneklerimizin, örf ve adetlerimizin, el sanatlarımızın, masallarımızın tarihi eserlerimizin, güzelliklerini kavratabilmek yeniden canlandırabilmek bilinçli nesiller yetiştirebilmek insanları bilinçlendirmek temel amaçları arasındadır.

Proje uygulamaları sonucunda ailelerin ve toplumun psikolojik ve sosyal yönden farkındalıklarının geliştirilmesi, teknolojik ilerlemenin gençlerimiz ve aileler üzerinde yol açmış olduğu gerilimlerin sorunların beraberinde getirdiği sosyal uyumsuzlukların en aza indirgenmesi toplumun psikolojik ve sosyal yönden farkındalıklarının geliştirilmesi, baş etme becerilerinin arttırılması amaçlanmıştır.

08-03-201608-03-201608-03-201608-03-201608-03-2016

Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğü Atatürk Mah. Elazığ Karayolu üzeri - (0 428) 213 24 85 / 86 / 87 / 88

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.