TUNCELİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Destekleme ve Yetiştirme Kursu Önemli Bilgilendirme

Destekleme ve Yetiştirme Kursu Önemli Bilgilendirme

1-Destekleme ve Yetiştirme Kursları e-kılavuzunun genel esaslar bölümünün 1.13. maddesinde kursa devam edecek öğrenci/kursiyer sayısının 10 (on)‘dan az olamayacağı hükmü bulunmaktadır. Ancak aynı yerleşim biriminde başka kurs merkezinin olmaması, öğrencilerin taşınma imkânının bulunmaması gibi sebeplerle sınıf mevcudunun 10(on)’a ulaşamaması durumunda il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin inceleme ve onaylamasıyla 5(beş) öğrenciden az olmamak kaydıyla şube oluşturulabilecektir.

2- 30.09.2015 tarihinden önce ders seçimini yapmış olan bazıöğrencilerin Destekleme ve Yetiştirme Kursları e-kılavuzunun 1.19. maddesine göre tercih yapmadıkları tespit edilmiş olup belirtilen sayıdan fazla ders seçimi yapmış olanların tercihlerinin iptal edilerek 5,6,7,9,10 ve 11.sınıflar için 3 dersten 12 saate, 8.sınıflarda 6 dersten 18 saate,12. sınıf ve mezun öğrenciler 6 dersten 24 saate kadar ders seçimi yapacaklardır. Seçilen derslerin ikili öğretim yapılması, fiziki yetersizlik vb. nedenlerle hafta içi verilememesi durumunda dersler hafta sonu iki güne yayılabilecektir. Ancak 8. Ve 12. sınıf haricindeki sınıfların ( 5,6,7 / 9,10,11 ) hafta sonu günlerinin sadece bir gününe derslerin toparlanması önem arz etmektedir.

3- Genel ilköğretim ve ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim okulları ile mesleki ve teknik ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim okullarına kayıtlı öğrenciler için açılacak kurs programlarına katılacak öğrenci/kursiyer sayısı özel eğitim okul/kurumlarındaki sınıf mevcudu sayısının yarısından az, sınıf sayısından fazla olamaz. Bu kurs sınıflarına (1) bir öğretmen görevlendirilecektir.

4- Mezun durumdaki kursiyerler ile 12. sınıf öğrencileri için sınıf oluşturulurken öğrencilerin seçtikleri dersler dikkate alınarak Sözel, Sayısal ve Eşit Ağırlık grup dersleri göz önünde bulundurulmak suretiyle şubelerinve ders programlarının oluşturulmasına özen gösterilecektir. (TM, MF, EA. TS. YD.vb.) 

5-Kursların Ekim ayının ilk haftasında açılması,kursiyer ve öğrencilerin e-kurs modülüne zamanında işlenmesiesastır. AncakKursiyerlerin e-kurs modülüne zamanında işlenmesinin mümkün olamayacağı gibi bir durum oluşması durumunda, okul/kurum müdürlükleri kursları zamanında başlatmakiçin gerekli planlama, program, sınıf oluşturma işlemlerini evrak üzerinde yaparak, kursların açılması için gerekli olurları alıp kursları başlatmakla yükümlüdürler. Bu durumda öğrenci girişleri, sınıf oluşturma vb. işlemler Ekim (2015) ayının ikinci haftasına kadar okul/kurum müdürlüklerince yapılabilecektir.

6- Kurslardaki uygulanacak ders programlarının bir kısmı (özellikle sınavlara konu olan dersler) Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün (odsgm.meb.gov.tr ) web sitesinde yayınlanmıştır. Programı yayınlanan ders programları indirilerek, kurs müdürlüğünce onaylatılıp kullanılacaktır. Programı olmayan dersler için ise yayınlanan programa uygun haftalık/aylık kazanımları ve ders saatlerini gösterir yıllık planlar derse giren öğretmen tarafından yapılacaktır. 15 Ekim2015 tarihine kadar tüm programların bitmiş ve onaylamış olması önem arz etmektedir.

7- Turizm Otelcilik Meslek Liselerinde öğrenim gören öğrencilerin kurs işlemleri e-okul sisteminde not giriş ve sınıf atlatma işlemi tamamlanmamış olabileceğinden kurs işlemleri evrak üzerinden yapılacak ve daha sonraki süreçte sisteme işlenebilecektir.

Atatürk Mahallesi 112 Sokak No8 Merkez/Tunceli - (0 428) 280 62 00

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.